معرفی

مشخصات فردی

قاسم کریم آبادی

نام - نام خانوادگی : قاسم   کریم آبادی

پست الکترونیکی : gh_karimabadi@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : طراحی و دکوراسیون داخلی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : پومونا آمریکا

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : معماری و طراحی شهری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : کالیفرنیا آمریکا

سوابق اجرایی

تدریس: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب گروه معماری، 1375 تا به حال.

- مهندسین سازه پردازی، مدیر بخش معماری، 1374 – 1372.

- شهرداری تهران، معاونت فنی، طراح معمار و ناظر، 1371 - 1370.

- اداره کل کاخها، تهران، معاون طرح و برنامه ریزی، 1362- 1361.

- سازمان استاندارد ایران،1352– 1346 (بیمه موثر: دوسال).عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

(پایه یک مهندسی معماری (طرح، اجراو نظارتتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

- طرحهای پژوهشی در طول بیست سال گذشته در حد مشاوره معماری بوده اند که اهم آنها جهت عتبات عالیات انجام یافته است.

تحقیق و مطالعات علمی/معماری در کشورهای اروپا و آمریکا

تحقیق و مطالعات علمی/طراحی آمریکا

مطالعه و طراحی تفصیلی(اسکله تفریحی بانوان در بندر کیش

 نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : معماری

محل خدمت : دانشکده هنرومعماری واحد تهران جنوب

مرتبه علمی : مربی

پایه : 4

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیئت علمی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1375-06-01

قاسم کریم آبادی
قاسم کریم آبادی

محل خدمت :
    دانشکده هنرومعماری واحد تهران جنوب
مرتبه علمی :
    مربی
^